Chọn rạp
Social:
:
ENG
VN
main-dcmain-dc
LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC (K)
2D
K KID

LẬT MẶT 7: MỘT ĐIỀU ƯỚC (K)

  • Tình Cảm, Phim Hài
  • 138'
  • Việt Nam
  • VN
  • K:

  • : Lý Hải
  • : Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Trần Kim Hải
  • : 20/04/2024

Một câu chuyện lần đầu được kể bằng tất cả tình yêu, và từ tất cả những hồi ức xao xuyến nhất của đấng sinh thành

: Lý Hải

: Thanh Hiền, Trương Minh Cường, Đinh Y Nhung, Quách Ngọc Tuyên, Trâm Anh, Trần Kim Hải

: 20/04/2024

Một câu chuyện lần đầu được kể bằng tất cả tình yêu, và từ tất cả những hồi ức xao xuyến nhất của đấng sinh thành

24/06

Thứ Hai

25/06

Thứ Ba

26/06

Thứ Tư

27/06

Thứ Năm